Aðstoð vegna vatnsskaða

|
|

Vatnstjón

Á hverju ári verða vatnstjón sem kosta húseigendur hundruði milljóna króna. Jafnvel þótt margir húseigendur séu tryggðir fyrir vatnstjóni, fylgir því oft gífurlegt rask að lenda í slíku tjóni. Fólk getur þurft að flytja að heiman á meðan viðgerð stendur yfir og ekki má gleyma að erfitt getur reynst að bæta ýmsa persónulega muni sem eyðileggjast oft í vatnstjónum, eins og t.d. fjölskyldumyndir. Skemmdir vegna slits eða skorts á viðhaldi eru ekki bættar af vátryggingafélögunum.

Flest vatnstjón verða vegna þess að rör ryðga í sundur þar sem vatn hefur komist í umhverfi þeirra á eftirfarandi hátt: Vatnstjón gera stundum boð á undan sér. Rakamerki á veggjum, gólfum eða loftum benda til að vatn sé farið að leka, annaðhvort úr lögnum eða utanfrá. Algengt er að rakamerki lýsi sér þannig að málning og flísar bólgna upp og losna jafnvel af. Dökkir blettir myndast þar sem raki er, finna má lykt. Lítil skordýr geta einnig fylgt raka (rakamaurar, þúsundfætlur, grápöddur, járnsmiðir).

Þegar farið er í frí skal loka tryggilega fyrir vatn að þvotta- eða uppþvottavél. Á sumrin er einnig tilvalið að loka fyrir stofnloka (inntaksloka) í húsið, bæði fyrir heitt og kalt vatn. Ekki má gleyma að gúmmílagnir, t.d. að þvottavélum og uppþvottavélum, fúna með tímanum og geta valdið stórtjóni ef þær bresta. Þessar lagnir þarf að endurnýja með jöfnu millibili. Veist þú hvar lokað er fyrir vatnið á heimili þínu ef lögn fer að leka? Ef ekki, skaltu kanna hvar stofnlokar eru og sýna öðru heimilisfólki hvar hægt er að loka fyrir vatnið. Mjög algengt er að ekki sé gengið nægilega vel frá þéttingu umhverfis rör að blöndunartækjum við baðker og sturtu. Í hvert skipti sem farið er í sturtu rennur því vatn inn með rörunum og inn í vegginn þar sem það safnast fyrir og tærir lagnirnar, sem yfirleitt eru lagðar inn í innveggi húsa og síðan múrað yfir. Nota þarf vandað kítti til þéttingar röra þar sem þau fara inn í vegg. Svokallaðar rósettur þjóna þeim tilgangi einum að fela gatið umhverfis rörin. Komist vatn inn í þessa einangrun myndast öll skilyrði fyrir tæringu lagnanna, þ.e. raki og hiti frá hitaveitulögnum. Dæmi eru um að lagnir hafa tærst í sundur í í 2ja-3ja ára gömlum húsum við þessar aðstæður.

Gluggar eru yfirleitt steyptir í hús. Ef þétting milli múrs og glugga hefur mistekist, getur regnvatn komist inn í vegg, með þeim afleiðingum að vatn safnast fyrir í umhverfi lagnanna og tærir þær. Það sama á við ef þétting milli gólfplötu og veggjar hefur mistekist. Oft byrja vatnslásar undir baðkeri eða sturtubotni að leka innan 10 ára vegna þess að þétti-hringir hafa fúnað. Það er því nauðsynlegt að auðvelt sé að komast að vatnslásum til viðgerðar. Ef baðker er múrað fast er nauðsynlegt að hafa lúgu eða rist til að hægt sé að komast að vatnslásnum. Að þurfa að brjóta sér leið um dýrar flísar á 10 ára fresti er ekki forsvaranlegt. Ef þétting milli baðkers og veggjar er ekki fullnægjandi, kemst vatn undir það í hvert sinn sem farið er í bað. Yfirleitt eru baðker múruð föst og safnast vatnið þá undir þeim. Oft kemst vatnið inn í einangrun útveggja og veldur tæringu vatnsröranna. Ef vatn er komið inn í einangrun útveggja á það oft greiða leið eftir allri húshliðinni og getur valdið skemmdum í öðrum herbergjum, t.d. á parketi og teppum.

Birt með leyfi Sambands íslenskra tryggingafélaga